Naar de kerk- 4 jaar

IMG-20170703-WA0000

Je bent 4 jaar en mag mee naar de kerk. Wat fijn dat onze kleine kinderen er al bij kunnen zijn! Toch is het best wel een lange zit en gaat er veel over hun hoofden heen. Mooi om te zien dat ouders dan naar oplossingen gaan zoeken. Op de site http://www.kerkboekje.nl/ kun je tips vinden voor het maken van een kerkboekje. Een van de ouders uit onze kerk stuurde me een aangepaste PDF toe met een blad wat zij gebruiken tijdens de kerkdienst: kerkblad kleuter

Tijdens de kerkdienst kleuren de kinderen in waar ze op dat moment zijn bij de liturgie. Dus als de kerkenraad binnenkomt kleuren ze dat plaatje in, en zo ook met de andere plaatjes.  In het midden is er ruimte om een tekening te maken van de preek.

Hoe helpen jullie je kinderen bij de kerkdienst?

 

 

 

Advertenties

Geloven met ongeboren kinderen en kleine baby’s

20170531_205858

Geloven met ongeboren kinderen en kleine baby ‘s. Deze keer een stukje over de praktijk daarvan.

Voor de geboorte
Je kinderen vertrouwt maken met het geloof in God begint al heel vroeg. Eigenlijk is het nooit té vroeg om hiermee te beginnen. Het geloof doorgeven doe je al wanneer je voor je ongeboren kindje bidt. Wat mooi is het om als vader en moeder op de dag dat je weet dat jullie een kindje verwachten, de Heere te loven voor dit grote wonder en je kindje toe te vertrouwen aan Hem!
Al in de baarmoeder hoort een baby de stem van de moeder. Zo kun je hem al vroeg vertrouwd maken met het zingen van liederen over God.

Jonge baby’s
Een baby onder de 12 maanden kun je nog weinig aanleren en begrijpt nagenoeg niets van wat je hem vertelt. Toch betekent dit zeker niet dat er dus weinig te doen is om het geloof door te geven! Als je baby nog maar net geboren is praat je al tegen hem. En je wiegt hem in slaap door een liedje te zingen. Het kind begrijpt de woorden die je zegt of zingt niet, toch spelen ze nu al mee in de taalontwikkeling en woordenschat. Maak er iets natuurlijks van om over God en de Bijbel te praten en te zingen met je baby. Zo maak je er een gewoonte van, ook voor jezelf, en zal je kind nooit beter weten of het geloof heeft een grote plaats in jullie (dagelijks) leven.

Ideeën en tips
Als je na de laatste voeding je baby in z’n bedje legt, kun je heel goed een avondgebedje zingen. Later pak je daarbij zijn handjes bij elkaar. Als je ’s morgens op de commode liedjes voor hem zingt, zing dan ook Bijbelse liedjes, bijv. ‘Dank U voor deze nieuwe morgen’ of ‘ Lees je Bijbel, bid elke dag, of je groeien mag’ (bij een baby van een paar maanden heb je zeker zijn aandacht, als je daarbij zijn armpjes opzij en omhoog zwaait). Als je door het huis of de tuin loopt en je vertelt wat je ziet, zijn er ook allerlei aanknopingspunten: ‘Kijk, dat is een mooie bloem, hij is rood, die heeft de Heere wel mooi gemaakt he?’ Of als je voor het raam staat: ‘Straks komt papa thuis, met de auto. Papa is naar de kerk. De kerk is het huis van God.’ Of over de voorwerpen in de (baby)kamer: ‘Kijk eens, dat is een lief schaapje. Jij bent ook zo’n lief klein lammetje. De Heere Jezus houdt van kleine lammetjes. Hij tilt de lammetjes op en Hij draagt ze, net zoals mama jou draagt.’
Met de iets oudere baby kun je al snel stevige kartonnen boekjes bekijken en lezen. Er zijn heel mooie, kleurrijke stevige Bijbelse boekjes te koop.

Bij Jezus brengen
De Heere Jezus wil niets liever dan dat we onze kinderen bij Hem brengen. Juist ook de heel jonge kinderen – hoe kleiner hoe liever – opdat Hij ze zegent. We doen dat vooral door als vader en moeder ze op te dragen aan Hem: in het gebed ze toevertrouwen in Jezus’ handen, bij de doop ze overgeven aan de Heere en Zijn dienst. Hij heeft nog nooit een kind afgewezen dat aan Hem werd overgegeven. En als wij onze kleintjes al vanaf het allereerste begin leren ook hun leven aan God te geven, zal Hij dat zeker zegenen! Omdat Jezus Zelf als een baby geboren werd, is Hij juist ook de Zaligmaker van baby’s.

Leestip: “Voor u en uw kinderen” Andrew Murray (overdenkingen voor gelovige ouders bij de geboorte en doop van hun kinderen)

Kijken in de spiegel (over Gods wet)

In Deuteronomium 6 staat dat we Gods geboden op elk moment mogen inscherpen. Dat kan heel goed rond een bijbels moment aan tafel. Met een kijktafel  maak je zichtbaar wat je hebt geleerd. Hier een idee.

DSC_0101

1. Kijken in de spiegel

Laat een spiegel zien,  kijk erin en praat er met elkaar over wat je ziet. Wanneer kijk je in de spiegel? En als je er niet zo uitgeslapen uit ziet,  wat doe je dan? De spiegel is een hulpmiddel om te kijken of je er goed uitziet.

In de Bijbel staat een psalm die gaat over in de spiegel kijken. Profeet Nathan hield Koning David de spiegel voor. Koning David schrok ervan en bad tot God om vergeving.

Lees uit de Bijbel Psalm 51

2. De spiegel van Gods wet 

Ook Gods wet wordt wel een spiegel genoemd. Gods wet heeft 2 belangrijke punten : Liefde tot God en Liefde tot de naaste.

Schrijf op het ene spiegeltje een hart met God en op het andere spiegeltje een hart met naaste. Als je in de spiegel kijkt kun je er aan denken of je God lief gehad hebt en je naaste.

Lees en bespreek samen de 10 geboden.

3. Een vies windlicht 

Pak de spiegeltjes erbij. Heb je viezigheid gezien? Is het fout gegaan in de liefde tot God en de naaste? Kunnen jullie eens wat fouten noemen? Schrijf de fouten met krijtstift op het glas. Nou,  dat ziet er niet zo mooi uit. Dit moet weggepoetst. Maar hoe?

Lees uit de Bijbel Mattheus 26,over de Heere Jezus in de hof van Getsemane. Getsemane betekent olijfpers. Daar werd Hij,  de Heere Jezus,  verdrukt door onze zonden. Het was zwaar en moeilijk het lijden,  maar daardoor kunnen we vergeving ontvangen.

Doe een beetje olie op het wattenschijfje. Poets daarmee de rode letters van fouten weg. Wat gebeurt er? Het rood komt op het wattenschijfje,  maar het potje is schoon! Zo nam de Heere Jezus ons zonden op Zich, zodat wij schoon zijn voor Hem.

Zing de liederen :

Heer,  Uw bloed dat reinigt mij

Al waren Uw zonden als scharlaken

4. Een mooi windlicht 

Lees uit de Bijbel uit Johannes 17, het hogepriesterlijk gebed.

Bespreek en schrijf op een label waar de Heere Jezus voor bidt.

De Heere Jezus bidt voor ons, dat we Hem mogen kennen, dat we Een mogen zijn, dat God ons beschermd, dat Hij in ons wil zijn, dat Hij ons wil vullen met Zijn liefde.

Plak om het potje mooi kant of andere lintjes. Maak het label vast aan het potje. Het verwijst naar de gebeden van de Heere Jezus die voortdurend om ons heen zijn. Een mooi windlicht wat ons daaraan herinnert! En dat mag je zien als je in de spiegel kijkt!

5. Een gevuld  windlicht 

Kijk op de label naar het eerste gebed. Dat gaat over het kennen van de Heere God. Wat weten jullie al van God? Kies samen een Bijbelverhaal wat daarover gaat.

Vul het windlicht met een klein beetje lampenolie of een kaars. Het herinnert ons er aan dat we God en Zijn Woord steeds beter mogen leren kennen. Elke keer als jullie een Bijbelverhaal lezen vul je wat lampenolie bij.

Het is mooi om meerdere keren na te denken over het kennen van God. Draai aan de draaischijf van Kwistet en bedenk met de letter die gedraaid is eigenschappen en namen die bij God horen. Lees daarover in de Bijbel. Bijvoorbeeld bij de G: Groot, Goedertierenheid, Geweldig. In Psalm 91 kom je deze woorden tegen.

Kijk in de spiegel en dank God dat je Hem weer beter mocht leren kennen!

6. Een motorrijder

Het tweede deel van het gebed van de Heere Jezus gaat over Gods bescherming. Lees de wapenrusting uit Efeze 6: 10-20. Zet een motorrijder neer met een helm wat herinnert aan bescherming.

7. Samen kostbaar 

In het gebed gaat het ook over de eenheid. Lees hierover in 1 Korinthe 12.  Doe verschillende kralen aan het windlicht. We zijn verschillend, maar toch zijn we allemaal kostbaar. Lees vooral vers 18!

8. Liefde

Het vierde wat op de label staat is de liefde. Lees over de liefde in 1 Korinthe 13:1-13.

Geef je gezin de tijd om dit te onthouden en er over na te denken. Liever er langer over nagedacht, dan te snel vergeten.

9. Een brandend windlicht 

Bespreek met elkaar wat er op het dienblad staat. We mogen weten dat we God beter mogen leren kennen. Maar wat doen we met Gods Woord?

Lees uit de Bijbel Jakobus 1: 19-27. Daarin leren we wat wel bij God hoort en wat niet. Na elk vers kan je een vraag stellen.

Wat gebeurt er als je Gods Woord hoort en niet doet. Dan lijkt het alsof je in de spiegel kijkt en verder niets veranderd aan je uiterlijk. Ook als we in de spiegel van de wet kijken, mogen we zien dat Gods wetten goed voor ons zijn. Je mag een dader worden van Gods Woord en Zijn wetten. Daar wordt je gelukkig van. (VS 25)

Als je een dader wordt van Gods Woord lijk je op een brandende kaars. Steek de kaars aan en zing een lied of psalm over Gods Woord bewaren en doen.

 

 

Met je kids nadenken over zaadjes

 

Bijbelverhaal 1 

Mattheüs 13:1-9 Gelijkenis van het zaad.

Activiteit:

Hart vullen met goede grond ( keukenrolpapier) en steentjes. Daarna water geven en zaadjes zaaien.

Bijbelverhaal 2 

Romeinen 5:1-11 Over Gods liefde die uitgestort wordt in ons hart.

Activiteit :

Kijk naar de zaadjes in het hart. Er liggen erg veel zaadjes in. God is ook gul met Zijn liefde, dat lezen we in de Bijbel. Schrijf op het hart welke liefde God in onze harten uitstort. Hij wil onze harten vullen met liefde,  genade, roemen in verdrukking. Wat een zegen!

Zing het lied: Heer ik hoor van rijke zegen.

Bijbelverhaal 3 

Mattheüs 13: 24-30 Gelijkenis van het onkruid.

Activiteit :

Praat met elkaar over onkruid. Waar God komt met Zijn Woord kan ook de duivel komen met zaadjes van twijfel, ongeloof of verwarring. Wat is van God en wat niet?

Bijbelverhaal 4

1 Petrus 2:1-3 Over het proeven van het zaad.

Activiteit:

Over welk onkruid lees je in dit stukje? Wat mogen we ermee doen? ( Doe het weg!) In vers 2 lezen we over onvervalste melk. Wat wordt daarmee bedoeld? ( Gods Woord wat we mogen horen en doen!) In vers 3 lezen we over het proeven van de goedheid van de Heere. Kijk naar het hart waar de zaadjes ingezaaid zijn. Het is gegroeid!  Tijd om ervan te proeven! Elke dag opnieuw mogen we weer nieuwe woorden van God horen. Mag Zijn Woord ontkiemen!  Als we Gods Woord horen en doen zullen we smaken hoe goed God is.

Bijbelverhaal 5

Psalm 72: 16-19 Het zaad groeit uit tot koren en het ruist!

Activiteit :

In Psalm 72: 16 horen we het ruisen van het koren. We mogen luisteren naar Gods Woord,  anderen vertellen het aan ons, maar ook zelf mogen we van God vertellen of zingen. Zing samen een lied of psalm waarin het gaat over hoe goed de Heere is.

Bijbelverhaal 6

Psalm 22: 31,32 Het zaad zal God groot maken.

Activiteit :

In het bijbelgedeelte gaat het over het groot maken van God. Bedenk samen waarom God groot is. Leg een blokje neer. Elke keer als we iets vertellen over de grootheid van God,  stapel je er een blokje boven op. Zo wordt God steeds groter!

Moedermorgen

Deze keer een stukje over een moedermorgen. Wat is dat en hoe gaat het. Een stukje uit de praktijk.

Al een heel aantal jaren komen we eens in de maand samen. 6 moeders met kinderen in ongeveer dezelfde leeftijd.
De koffie/thee staat altijd klaar vanaf 9 uur en voor zowel de moeders als de kinderen iets lekkers. Daar worden we zoet mee gehouden…
De kinderen onder de 4 jaar spelen samen en ondertussen wordt er veel bijgekletst door de moeders. Uitgepraat zijn we niet zomaar, maar dan na de koffie gaan we ons hoofdstuk uit het boek bespreken.
We beginnen hierbij met het gezamenlijk gebed. Ook de kinderen zitten eerbiedig en we willen samen voor de kinderen en de gezinnen bidden. We bidden om een zegen over de opvoeding, we vragen of onze kinderen Hem al vroeg mogen leren kennen. Ook leggen we onze zorgen voor Hem neer. Thuis bidden we ook voor onze kinderen, maar we weten ook dat het gezamenlijk gebed veel kracht doet.
Dit is misschien wel het belangrijkste van de moedermorgen.
Na het gebed beginnen we met een stukje uit de bijbel en dan bespreken we de vragen die we hebben voorbereid. Meestal 1 hoofdstuk uit een boekje. De boekjes kiezen we samen uit. Ons eerste boekje was: Elk kind heeft een biddende moeder nodig. Nu hebben we ons derde boek: Geloven in opvoeding. Bij sommige boeken staan al vragen, bij andere bedenken we ze zelf. Dit helpt ons om bij het onderwerp te blijven.
We ervaren altijd veel openheid tijdens de bespreking. Het is fijn te weten dat anderen vaak tegen dezelfde dingen aanlopen. Adviezen worden gegeven en we bemoedigen elkaar. Door de onderwerpen krijgen we handvatten aangereikt voor situaties die zich in de praktijk voordoen.
Na de bespreking zingen we nog een kinderversje/psalm met de kinderen.
Dan proberen we het nog zo lang mogelijk te rekken zodat we de volle ochtend benutten.
We hebben in de loop van de jaren een hele hechte band opgebouwd en ervaren hier veel steun van. Ook als er moeilijkheden of zorgen zijn, staan we om elkaar heen. We hopen dat deze onderlinge band tot zegen en binding mag zijn voor onze kinderen, maar ook tot zegen in de gemeente. We zijn dankbaar dat er verschillende moedermorgens op dit moment regelmatig samenkomen.

Van een moeder

Bedankt voor het inkijkje in jullie moedergroep! Mooi om te horen dat jullie elkaar zo bemoedigen en elkaar tot steun zijn.
Heb jij ook iets moois wat je wilt delen met de gemeente over” geloven met kinderen “? We horen het graag!
gelovenmetkinderen@gmail.com
https://gelovenmetkinderen.wordpress.com

Advent – Want een Kind is ons geboren

2016-12-08_16-21-19Een tekst die veel geciteerd wordt in de adventtijd is :

Want een Kind is ons geboren,  een Zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op Zijn schouder en men noemt Zijn Naam Wonderlijk,  Raadsman,  Sterke God,  Eeuwige Vader,  Vredevorst. 

Jesaja 9:5

In Jesaja 11:1 gaat het over de afgehouwen tronk,  over een Rijsje dat daaruit voortkomt en over een Scheut uit Zijn wortelen dat Vrucht voortbrengt. Dat Rijsje en die Scheut is het Kind dat geboren is. Op de afgehouwen tronk leggen we een dadeltakje met een takje en een takje buxus. Daaraan vast een label met de namen van het Kind. In het vaasje zetten we mooie bloemen. Ik heb gekozen voor witte bloemen omdat de Heere Jezus rein was,  zonder zonde.

We lezen de tekst uit Jesaja 5:9. God wil Zijn Naam verbinden met onze naam. Daarom ligt het takje ook op de afgehouwen tronk. Met de doop denken we daar ook aan.

De eerste Naam: Wonderlijk… Weten jullie een verhaal waar de Heere Jezus een wonder deed?  Lees dat samen! Bid er ook samen voor of God ook wonderen wil laten zien in ons leven. Dat kan al heel klein zijn. Bijvoorbeeld bidden voor die lastige situatie op school of God daarin wil helpen. En na schooltijd kijken of God erbij was. Hem er ook voor danken!  We mogen Zijn wonderdaden vertellen. Zeker in je gezin!  Verblijd je in Hem!

Zo zou je dat ook kunnen doen met de andere Namen van de Heere Jezus. Raadsman,  Sterke God,  Eeuwige Vader,  Vredevorst.

We schrijven de verhalen die we willen lezen in een boekje. Zo maken we ons eigen adventsboekje.

Goede adventtijd toegewenst!

Advent – verwachten

2016-12-07_20-17-08Advent betekent verwachten. In de Bijbel staat de geschiedenis van de vijf wijze en de vijf dwaze meisjes. Ze worden verwacht op de bruiloft.

Op de afgehouwen tronk zetten we een lichtje. Het verhaal wat we gaan lezen gaat ook over een lichtje.

Lees uit de (kinder)bijbel Mattheüs 25:1-13.

In het verhaal ging het over een lichtje. Praat er samen over. Lees vers 13 nog een keer. Hoe kunnen we waken?  Kijken we uit naar de komst van de Heere Jezus?

Zingen :

Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht 

dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht 

en Hij wenst dat ieder tot Zijn ere schijn 

Jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn.

Om iets echt goed te laten bezinken is het belangrijk dat we iets vaker horen en zien. Daarom is het mooi om nog meer te lezen over VERWACHTEN. Zoek in de Bijbel naar bijbelteksten die gaan over verwachten en lees die nog eens op een ander moment. Je kunt ook aan je kinderen vragen of zij een verhaal uit de Bijbel kennen over verwachten. Zo betrek je ook hen bij het Bijbel lezen en pikken ze het beter op.